Wednesday, March 4, 2020

5 ilmuan muslim di era khilafah berdiri.

5 ilmuan muslim di era khilafah berdiri.


1. ABU BAKAR MUHAMMAD BIN ZAKARIA AR-RAZI

Abu Bakar Muhammad bin Zakari Ar-Razi atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup di masa KHILAFAH ABBASIYAH.

Ia lahir di Rayy, Teheran pada tahun 251 H/865 M dan wafat pada tahun 313 H/925 M.

Prestasi penting Ar-Razi

1. Penemu sabun.

2. Penemu spatula, Tabung dan Morta

3. Penemu penjelasan tentang cacar, campak, elergi, dan demam.

4. Menulis lebih dari 200 buku di bidang kedokteran, kimia, ushul fiqih dan lain-lain.2. ABU ALI MUHAMMAD AL-HASAN BIN AL-HAITSAM
Abu Ali Muhammad Al-hasan bin Al-Haitsam atau Ibnu Haitsam lahir dai Basrah, tahun 965 dan meninggal di Qahiroh tahun 1039. Di dunia Barat lebih dikenal dengan nama Alhazen. Ia adalah seorang ilmuan Islam yang lahir di era KHILAFAH ABBASIYAH. Al-Haitsam atay Alhazen merupakan penggagas Ilmu cahaya dan pelopor di dunia Optik. Ia pun dijuluki sebagai Bapak Optik.

Penemuannya yang paling penting adalah KAMERA


3. ABU RAIHAN AL-BIRUNI
Abu Raihan Al-Biruni atau yang lebih akrab dengan panggilan Al Biruni adalah seorang Ilmuwan Muslim di bidanh Astronomi, farmakologi, Filsafat, Fisika, geodesi, Geografi, Geologi, Kartografi, Kedokteran, Kimia, Kimia, Matematika, Mekanika, Metodologi, dan Sejarah. Ia hidup di era KHOLAFAH ABBASIYAH dan lahir pada 5 september 973-meninggal 13 Desember 1048 pada umur 75 tahun. 

Al Biruni merupakan penggagas teori Rotasi Bumi dan juga penentu garis bujur dan linang Bumi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi.


4. IBNU SINA (AVICENA) 
Ibnu Sina (Avicena)
Ibnu Sina lahir sekitar tahun 980 M dan meninggal tahun 1037 M di usia yang ke 57. Ibnu Sina dikenal juga sebagai "Avicenna" di dunia Barat. Ia adalah seorang filsuf. Ilmuwan dan dokter di era  KHILAFAH ABBASIYAH. Ia juga seorang penulis  yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tenztang filosofi dan kedokteran. Ia juga di kenal sebagai "Bapak Kedokteran Modern" karyanya yang sangat di kenal adalah al-Qonun fi at-Tibb hang metupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad bahkan sampai sekarang.

5. MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI
Muhammad bin Musa Al -Khawarizmu adalh seorang pakar Matematika di era KHILAFAH ABBASIYAH. Ia lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm (sekarang Khiva, Uzbakistan) dan wafat sektar tahun 850 di Baghdad. Buku pertama yang ia tulis adalah, AL-JABAR, yang merupakan buku pertama yang membahas solusi sistematik dari Linier dan notasi kuadrat sehingga ia di sebut sebagai Bapak Al Jabar.. Al Khawarizm juga menulis kitab Al-Jam'a wat-tafriq bihisab al-hind yang di adopsi sebagai angka standar yang dipakai diberbagai  bahasa serta kemudian dierkenalkan sebagai sistem penomoran Posisi desimal di dunia Barat pada abad ke-12.
Previous Post
Next Post

0 Comments: